שבילים : מתמטיקה לבית–הספר היסודי, כיתה ה' - מדריך למורה לכיתה ה - חלק 1: פעולות במספרים עד מיליון ; שברים - חלק ג ; בעיות מילוליות רב־שלביות

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
הסדרה "שבילים" מותאמת לתכנית הלימודים במתמטיקה, ופרקי הלימוד עברו ניסוי אינטנסיבי ברחבי הארץ. כל החוברות כבר יצאו לאור.
כל חוברת מלווה במדריך למורה הכולל הקדמה לפרק, הצעות למשחקים ולדיונים, דפי רב-דף, מבדקים, הצעות לפעילויות פתיחה ולפעילויות נוספות. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  87  88  89  90  92  93  94  95  96  97  99  100  101  102  103  104  
105  106  107  108  109  110  111  112  113  115  116  117  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  
133  135  150  155  157  163  165  167  171  173  174  175  176  177  182