אודות הספרייה

ספרי הלימוד של הדור השלישי - מיטב ספרי הלימוד של מטח בגרסה דיגיטאלית

מהפכות המידע שחווינו בעשורים האחרונים מאלצות אותנו לרכוש כישורים חדשים, שלא היו הכרחיים קודם לכן. אחת התופעות ההולכות ומתגבשות היא "האוריינות החדשה", המייחדת מקום אחר למילה הכתובה, לדימוי החזותי ולייצוג הקולי. שימוש מושכל ואופטימאלי באוריינות החדשה במהלך הלמידה מניב למידה איכותית, רלבנטית ועדכנית, שתסייע לתלמידים להשתלב בהצלחה בחברה ובכלכלה בעידן המידע והגלובליזציה.

כותר ספרי לימוד משמש סביבת למידה פעילה, פתוחה, שיתופית ואינטראקטיבית, הכוללת איתור מידע מהיר - חיפוש יעיל ופריסת תוצאות נוחה במאגר הספרים כולו ובספר הלימוד עצמו; מרחב עבודה אישי לתלמיד ולמורה, הכולל הוספת תיקיות וקבצים אישיים, סימניות ופתקות, סימון קטעים נבחרים, יצוא קטעי טקסט ותמונות, שמירת הערות וסימונים ויצירת מדף ספרים אישי. כל אלו מאפשרים לתלמיד ולמורה לשלב את ספר הלימוד בשולחן העבודה שלהם במחשב האישי.

מטרת הספרייה - להעמיד לרשות המורים והתלמידים תוכן, המשלב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה, וכך להקנות לתלמידים את המידע, הידע והמיומנויות הדרושים לחיים במאה ה-21.

בספריית כותר ספרי לימוד מצויים כל ספרי מטח במהדורה דיגיטאלית. הספרים נסרקים בטכניקת OCR המאפשרת שילוב שכבות של מידע אינטראקטיבי, הכולל קישורים למקורות העשרה ולפריטי מידע עתירי מדיה, וכן עדכונים ופעילויות המותאמים לאוכלוסיות יעד שונות. סביבה לימודית כזאת יכולה להפוך את השיעור לחוויה מרתקת ואת שיעורי הבית למותאמים לתלמידי הדור הזה; ביכולתה לחזק את הקשר בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם; ביכולתה לספק ללומדים חוויה לימודית מרתקת וליעל את ההכנה לקראת הבחינה.