נמצאו 45 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: Lindsay Azoulay, Michal Melamud
תיאור: Think About It! Workbook accompanies Think About It!, a comprehensive, heterogeneous course for the 6th grade. It meets the requirements of the English Curriculum 2020.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Michal Melamud
תיאור: Think About It! is a comprehensive, heterogeneous course for the 6th grade. It meets the requirements of the English Curriculum 2020.
Think About It! features:
• Vocabulary from the Ministry’s updated Band I word list
• Extensive pre-teaching, practice and recycling of vocabulary
• Scaffolded speaking and writing activities
• Topics that are engaging and stimulate interest
• Three levels of practice in a fully integrated Workbook
• Additional independent reading passages for each unit in the Workbook
• A new Digital Extra for the pre-teaching of vocabulary, fun review activities and speaking practice — valid for 1 year from activation
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: الهندسة للصفّ السادس: مرشد المعلّم
المنشور – التعرّف وحساب الحجم
الهرم – التعرّف وحساب الحجم
الدائرة ومحيطها
الأسطوانة – التعرّف وحساب الحجم
المخروط – التعرّف وحساب الحجم
الكرة – التعرّف وحساب الحجم
الأجسام المنتظمة
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Gali Sabri, Sari Stern
תיאור: Be a Hero is an engaging course for elementary school students in the sixth grade at Basic User 1 level. It contains all the requirements of the 2021 English Curriculum.
UPP - University Publishing Projects
מאת: Gali Sabri, Sari Stern
תיאור: Be a Hero is an engaging course for elementary school students in the sixth grade at Basic User 1 level. It contains all the requirements of the 2021 English Curriculum.
UPP - University Publishing Projects
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: الهندسة للصفّ السادس
فصول التعليم:
- المنشور
- الهرم
- الدائرة ومحيطها
- الأسطوانة
- المخروط
- الكرة
- الأجسام المنتظمة
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: مسارات زائد 18: مرشد المعلّم
- النسبة
- مقياس الرسم
- مسائل حركة وقدرة
- أعداد وعمليّات حسابيّة
- بحث المعطيات وتحليل الإمكانات
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Ellen Zelenko, Judi Alexander, Anya Benjamin Norman, Arielle Miller, Netti Susman
תיאור: Grammar Worksheets 2 is the second in a series containing grammar explanations and graded practice.
An answer key is available.  
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: مسارات زائد 17: مرشد المعلّم
- كسور وأعداد عشريّة على مستقيم
- الأعداد
- ضرب وقسمة الكسور - الجزء الثاني
- ضرب وقسمة أعداد عشريّة
- مسائل عامّة
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Sari Stern
תיאור: The PRACTICE YOUR ENGLISH booklet includes five practice papers. It aims to review and practice BASIC USER 1 level and includes words from the NEW BAND 1 LIST, which are incorporated into the listening, reading and writing texts and activities in all five practice papers. This colorful and engaging booklet, together with audio files and an Answer Key, helps pupils improve their English and prepare for school exams by providing valuable practice with English skills.
UPP - University Publishing Projects
מאת: Batya Elazar, Ronit Broder
תיאור: An innovative series teaching and reviewing grammar topics for the intermediate level. Concise explanations in Hebrew and carefully graded practice provide excellent grounding in grammar. Structures are practiced in controlled as well as freer, contextualized situations.
UPP - University Publishing Projects
מאת: Anna-Louisa Burger
תיאור: Aimed at false starters and students with special needs, Entry Point is a remedial reading program consisting of three workbooks. It is aimed at false starters and students with special needs. The program focuses on three word identification skill areas: phonics, sight words and context clues. Students are introduced to longer decodable texts with attention to consonant and vowel combinations and long-vowel phonograms. Relevant sight words are introduced at this stage. The book is accompanied by a teacher’s guide with photocopiable worksheets for each unit and a wealth of extra worksheets and additional ideas for reading activities.
UPP - University Publishing Projects
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: مسارات زائد 16: مرشد المعلّم
- الكسر كخارج قسمة
- ضرب وقسمة الكسور – الجزء الأوّل
- قسم من كمّيّة في الكسور
- قسم من كمّيّة في النسب المئويّة
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: فصول التعليم للصفّ السادس – الكتاب 18:
- النسبة
- مقياس الرسم
- مسائل حركة وقدرة
- أعداد وعمليّات حسابيّة
- بحث المعطيات وتحليل الإمكانات
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: فصول التعليم للصفّ السادس – الكتاب 16:
- الكسر كخارج قسمة
- ضرب وقسمة الكسور – الجزء الأوّل
- قسم من كمّيّة في الكسور
- قسم من كمّيّة في النسب المئويّة
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאור: חוברת זו מלווה את הספר מדברים בעברית לכיתה ו והיא מיועדת לתרגול נוסף של אוצר המילים והנושאים הלשוניים הנלמדים בספר.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: فصول التعليم للصفّ السادس – الكتاب 17:
- كسور وأعداد عشريّة على مستقيم الأعداد
- ضرب وقسمة الكسور – الجزء الثاني
- ضرب وقسمة أعداد عشريّة
- مسائل عامّة
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Judi Alexander, Vicky Tsur
תיאור: COOL! ALTERNATIVE is an adapted version of the popular Cool! course for the sixth grade. The course suits learners who need a slower pace, offering texts which are shorter and simplified.
COOL! ALTERNATIVE encourages pupils by breaking down each part into manageable segments. The accompanying Workbook helps the pupils to prepare for each unit and to practice and review the language taught.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Nicholas Rose, Judi Alexander, Vicky Tsur
תיאור: COOL! ALTERNATIVE WORKBOOK accompanies Cool! Alternative, an adapted version of Cool! for the sixth grade.
COOL! ALTERNATIVE WORKBOOK helps the pupils to prepare for each unit and to practice and review the language taught.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
תיאור: מדברים בעברית היא סדרה עדכנית ללימוד עברית לתלמידים דוברי ערבית בבית הספר היסודי. לכל ספר בסדרה נלווה מדריך למורה הכולל:  ספר הלימוד לתלמידים בהקטנה ;  הסבר על עקרונות הסדרה ;  טבלה מפורטת ובה פריסת הספר לפי חלוקה ליחידות, טקסטים, ידע לשוני וביצועי הבנה ;  העמקה ותוספות לכל יחידה בספר - מטרות היחידה, יעדי החינוך הלשוני והצעות מעשיות להוראה ולהרחבה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאור: תיאור: "מדברים בעברית" היא סדרה עדכנית ללימוד עברית לתלמידים דוברי ערבית בבית הספר היסודי, תוך מתן דגש על פיתוח מיומנות הדיבור, שילוב הגישה הרב-לשונית, רב-תרבותיות ועוד. כל ספר מלווה בפעילויות דיגיטליות ובמבדקים.
נושאים נבחרים: מספרים בכל מקום, השעה והשעון, ביחד או לחוד, משחקים, מוזיקה, שפת הסימנים.
נושאים לשוניים נבחרים: פעלים בעתיד, שם המספר (100-20), סמיכות, אפשר / אי אפשר, מותר / אסור, כדאי + שם פועל.
ערך מוסף לספר: תרגול קריאה ללא ניקוד ("כאן קוראים"), משימות להבעה בע"פ ובכתב, שאלות במבנה דומה לשאלות מבחן מפמ"ר, מילון "מדברים בעברית" כיתות ג-ו, פעילות משחקית מסכמת.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מטח .
תיאור: برنامج "لا تسخروا منّي" هو برنامج منهجيّ لمنع المضايقات وأعمال العنف ولإنشاء بيئة آمنة. في البرنامج أربعة فصول: التعبير عن المشاعر، المبالاة والمراعاة؛ حلول مبتكرة للنزاعات؛ قبول المختلف.
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: مرشد المعلّم لكتاب "جغرافيا - الإنسان والبيئة، الصفّ السادس". يضمّ: اقتراحات وتوصيات بيداغوجية لطرق التدريس- مسح النصوص، تحليل مصادر معلومات، مناقشة معضلة، العمل في مجموعات، طرائق التقييم- امتحانات وتقييم بديل.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: يتناول كتاب "جغرافيا - الإنسان والبيئة، الصفّ السادس" المناطق المختلفة في إسرائيل والقدس. إسرائيل: الحدود والتقسيم إلى مناطق؛ التضاريس، المناخ، المياه، البلدات والسكّان، الاقتصاد؛ العلاقات المتبادلة بين الإنسان والبيئة، أورشليم القدس العاصمة، مهمّة بحث "منطقتي".
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאור: ﻳﻬﺪف اﻟﻜﺘﺎب ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ المهارات اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮّر اﻟﻠﻐﻮيّ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إذ إﻧّﻪ - ﺃﻱ اﻟﻜﺘﺎب - ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ملائمًا لرؤيا وأهﺪاف ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ، ﻟﻐﺔ، أدب وﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم، 2009 واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ الكفايات اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ التلاميذ ﻟﻴﺘﻤﻜّﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﻓﻖ أﻋﻤﺎرهﻢ، ﻛﻤﺎ يتلاءم ﻓﻲ أهﺪاﻓﻪ ﻣﻊ الأهداف اﻟﻌﺎﻣّﺔ للمنهج اﻟﺠﺪﻳﺪ للّغـة اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ المعنيّ بالمرحلة الابتدائيـة. يحتوي كتاب (الجزء الثاني) ﻋﻠﻰ خمسة فصول. مبناها منهجيّ وﺛﺎﺑﺖ، ﻟﺬا ﻣﻬﻢّ ﺟﺪًّا ﺗﺘﺒّﻊ النصوص وﻓﻖ ترتيبها لأنّها ﻣﺒﻨﻴّﺔ وﻓﻖ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺤﺪّد وترتيبها ﺗﺪرﻳﺠﻲّ ومتسلسل؛ إذ كلّما تقدّمنـا ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب، ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى مقروئيّة اﻟﻨﺺّ. ﻛﻤﺎ وأنّ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﻓﻖ المنهج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪّدﺗﻪ اﻟﻮزارة .
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאור: يتضمّن كتاب العربيّة لغتنا" للصفّ السادس (الجزء الأوّل) أربعة ﻓﺼﻮل، مبناها منهجيّ وﺛﺎﺑﺖ، ﻟﺬا ﻣﻬﻢّ ﺟﺪًّا ﺗﺘﺒّﻊ النصوص وﻓﻖ ترتيبها لأنّها ﻣﺒﻨﻴّﺔ وﻓﻖ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺤﺪّد وترتيبها ﺗﺪرﻳﺠﻲّ ومتسلسل؛ إذ كلّما تقدّمنـا ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب، ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى مقروئيّة اﻟﻨﺺّ. ﻛﻤﺎ وأنّ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﻓﻖ المنهج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪّدﺗﻪ اﻟﻮزارة. ﻳﺤﺘﻮي كلّ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻧﺼﻮص ﺗﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ. يندرج كلّ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺖ مسـمًّى ﻣﺨﺘﻠﻒ، وهﻮ مستوحًى ﻣﻦ أجواء النصوص والموضـوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ كلّ ﻓﺼﻞ .
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאור: مرشد المعلّم لكتاب اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ لغتنا للصفّ اﻟﺴﺎدس للمرحلة الابتدائيّة. ﻳﻬﺪف ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎدّة ﻧﻈﺮﻳّﺔ وتطبيقيّة تساعد ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ الوحدات الدراسيّة، وتسهّل اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ التدريسـيّة ﻗﺪر الإمكان. كذلك أرفقنا بكلّ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت لفعّاليّات واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ للمعلّم الاعتماد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮها وﺗﻄﻮﻳﺮها، ﻭﺫﻟﻚ تماشيًا ﻣﻊ النظريّات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳّﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ تؤكّد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ المعلّم اﻟﺤﺮّﻳّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وتشجيعه ﻋﻠﻰ الإبداع اﻟﻔﻜﺮيّ. يجسد المرشـد اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴّﺔ لكتاب اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ لغتنا، إذ ﻳﺸﻤﻞ الأهداف اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻜﻞّ ﻓﺼﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ الأهداف ﻟﻜﻞّ ﻧﺺّ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻔﺼﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲّ والتربويّ. أﻋﺪ هﺬا المرشـد ليساهم ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ الأهداف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ المتوخّاة اﻟﺘﻲ تستند ﺇﻟﻰ النصوص الأدبيّة والوظيفيّة اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ .
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Jacqui Slasky
תיאור: COOL! WORKBOOK accompanies COOL!, a comprehensive course for the sixth grade.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Judi Alexander, Vicky Tsur
תיאור: COOL! is a comprehensive course for the sixth grade, containing all the requirements of the Revised English Curriculum. It is approved by the Ministry of Education  
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: צוות מטח .
תיאור: تتمة لبرنامج "لا تسخروا منّي" هدفها تعميق معرفة التلاميذ للمجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيليّ بهدف المساهمة في خلق حياة مشترَكة تقوم على المساواة والاحترام المتبادَل.
מאת: Marcelle Dray, Lorette Greenberg, Judy Varod
תיאור: Highlight Work File is part of the Highlight course for Foundation Level, Stage Three. Highlight Work File comprises four parts: Language Practice - Grammar Appendix - Information Pack - Pupil's Dictionary -    
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Netti Susman, Miki Aharoni-Bousso
תיאור: Panorama Practice Book accompanies Panorama, a heterogenuous course for sixth-grade pupils at Foundation Level, Stage Three. Panorama includes: Student's Book + CD-ROM - Practice Book - Teacher's Guide - Teacher's Resource Pack - Teacher's Test CD - Audio Cassette/CD - Listening - Audio Cassette/CD - Reading - Posters-
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Marcelle Dray, Lorette Greenberg, Miri Yochanna, Nina Vazan
תיאור: Highlight Alternative is an integrated course for lower-level fifth-grade classes. It is presented in the form of a magazine and pupils produce their own magazine as they work through the book. Retains all the attractive features that make Highlight a success - Adapted texts appropriate to the level - Confidence-building reading activities - Lighter vocabulary load - Additional reinforcement of vocabulary - Simplified tasks - Instructions in Hebrew and Arabic to encourage independent progress - Approved by the Ministry of Education -
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: أرنون سوفير, بيلي سفير
תיאור: كتاب "حول البحر المتوسط" يتناول مميزات البحر المتوسّط والدول الواقعة على شواطئه: الجوانب الطبيعيّة والإنسانيّة: البحر، المناظر الطبيعيّة، الشواطئ، المناخ، النباتات والكائنات الحيّة، السكّان، الاقتصاد وجودة البيئة؛ دول: المغرب، إيطاليا، اليونان، تركيا، مصر.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צביה פיין
תיאור: يلتقي التلاميذ في كتاب "الخرائط تكشف لك العالم" مع موضوع الخرائط. يضمّ خرائط ملونة وصور خلابة. المواضيع المركزيّة في الكتاب: خرائط قديمة وخرائط عصريّة؛ مجسم الأرض (الغلوبوس)- نموذج للكرة الأرضيّة؛ قراءة الخريطة.  
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Marcelle Dray, Lorette Greenberg, Miri Yochanna
תיאור: HIGHLIGHT is an integrated coursebook for sixth-grade pupils at the Foundation Level, Stage 3 of the New Curriculum.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Kaye King-Ya’ari
תיאור: Meet Tom, Kate, Professor Sparky and the detectives - Jack and Amy. Mysterious things are happening in their home town of Lakeview.  
English Adventure בע"מ
מאת: تسفيا فاين, مئيرة سيجف, أيلا مزراحي
תיאור: يتناول هذا الكتاب منطقتي السهل الساحلي الأوسط والجنوبي وشمالي البلاد، ويجري المقارنة بينهما من خلال التركيز على الخاص في كل منطقة وعلى المشترك بينهما. من بين المواضيع التي يفحصها الكتاب في هذا الجزء: التضاريس والإنسان، المناخ، المياه، الاقتصاد،البلدات والسكان.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: أيلا مزراحي, تسفيا فاين, مئيرة سيجف
תיאור: يتناول هذا الكتاب منطقتي السهل الساحلي الأوسط والجنوبي وشمالي البلاد، ويجري المقارنة بينهما من خلال التركيز على الخاص في كل منطقة وعلى المشترك بينهما. من بين المواضيع التي يفحصها الكتاب في هذا الجزء: التضاريس والإنسان، المناخ، المياه، الاقتصاد،البلدات والسكان.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: الوصف: هذا هو كتاب الرياضيات الأول للصف السادس.
يحتوي الكتاب على الفصول الآتية: الأعداد الطبيعية, الكسور – الجزء الخامس, مقياس الرسم
سنة الإصدار: 2009
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: الوصف: هذا هو كتاب الرياضيات الثاني للصف السادس.
يحتوي الكتاب على الفصول الآتية: الأعداد والعمليات الحسابية – توسّع وتعمّق, حارات الأعداد, النسبة, بحث معطيات
سنة الإصدار: 2009
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: الوصف: هذا هو كتاب الرياضيات الثالث للصف السادس.
يحتوي الكتاب على الفصول الآتية: الكسور – الجزء السادس, ضرب وقسمة أعداد عشرية, النسب المئوية
سنة الإصدار: 2009
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: Elizabeth Karvonen, Netti Susman, Julie Yosefyan
תיאור: Panorama Alternative is a simplified course for sixth-grade pupils at Foundation Level, Stage Two, based on the Panorama course.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
מאת: Miki Aharoni-Bousso, Netti Susman, Julie Yosefyan
תיאור: Panorama is a heterogeneous course for sixth-grade pupils at Foundation Level, Stage Three. Panorama expands world knowledge and stimulates interest while, at the same time, catering for classes with mixed ability.
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
הצג עוד תוצאות