אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الخرائط تكشف لك العالم كتاب لتعليم الجغرافيا / מפות מגלות עולם : ספר לימוד בגיאוגרפיה
כיתה:  ה' - ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8 ש"ח