קראו בכותר - جغرافيا- الإنسان والبيئة الصف السادس مرشد المعلم / גיאוגרפיה אדם וסביבה לכיתה ו - מדריך למורה