קראו בכותר - جغرافيا - الإنسان والبيئة الصفّ السادس / גאוגרפיה אדם וסביבה : כיתה ו - בערבית