אפשרויות רכישה

שם המוצר:  جغرافيا- الإنسان والبيئة الصف السادس مرشد المعلم / גיאוגרפיה אדם וסביבה לכיתה ו - מדריך למורה
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13 ש"ח