אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדברים בעברית : לכיתה ו
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 14.5 ש"ח