אינדקס הספרים
רשימת כל ספרי הלימוד המקוונים של מטח

הצג על פי: כותרים הוצאות לאור נושאים


BEHRMAN HOUSE
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
Positivo
WATERCARE
  • בילי סביר, יאיר הראל וירדנים ופלשתינים צוותי פיתוח ישראליםמים.  מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית,  2004.
אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
  • גנאדי ארנוביץ, מיכאל משלר, גדעון שורץ, לאה קרניאל וגלעד אמירהסתברות.  אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי,  תשס"ז - 2007.
אנציקלופדיה אביב בע"מ
האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט
  • שולמית בוקסבוים, חנה פרל, סטלה שגב וגריגורי שפוריןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.  האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט,  תשס"ז - 2007.
  • אורי רימון, חנה פרל וסטלה שגבפונקציות טריגונומטריות.  האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט,  תשס"ו - 2006.
האוניברסיטה הפתוחה
המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר
יד יצחק בן-צבי
ידיעות אחרונות
ישראל. משרד החינוך
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מעלות הוצאת ספרים בע"מ
קרן אבי חי
קרן תל"י
רמות ספרי לימוד
  • יעקב גרטיצמחי תרבות.  רמות ספרי לימוד,  תשס"ט - 2009.
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
שגרירות ארה"ב בישראל
دار النهضة للطباعة و النشر בע"מ
دار راية للنشر