אינדקס הספרים
רשימת כל ספרי הלימוד המקוונים של מטח

הצג על פי: כותרים הוצאות לאור נושאים


BEHRMAN HOUSE
English Adventure בע"מ
ERIC COHEN BOOKS בע"מ
Positivo
UPP - University Publishing Projects
 • Karin Cohen BruhimLetter Quest.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ט - 2018.
 • Miriam ShtaiermanIn Touch.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ט - 2019.
 • Sari SternNear and Far.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ח - 2018.
 • Sari SternNear and Far : Workbook - Stage 2.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ח - 2018.
 • Miriam ShtaiermanIn Touch Workbook.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ט - 2019.
 • Rena Keynan!UP we GO.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ט - 2019.
 • Rena KeynanUP we GO! Workbook.  UPP - University Publishing Projects,  תשע"ט - 2019.
 • Miri Yochanna!WOW.  UPP - University Publishing Projects,  תשס"ו - 2006.
WATERCARE
 • בילי סביר, יאיר הראל וירדנים ופלשתינים צוותי פיתוח ישראליםמים.  מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית,  2004.
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
אנציקלופדיה אביב בע"מ
האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט
 • שולמית בוקסבוים, חנה פרל, סטלה שגב וגריגורי שפוריןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.  האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט,  תשס"ז - 2007.
 • אורי רימון, חנה פרל וסטלה שגבפונקציות טריגונומטריות.  האוניברסיטה העברית. המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט,  תשס"ו - 2006.
האוניברסיטה הפתוחה
היי סקול בע"מ
המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר
יד יצחק בן-צבי
ידיעות אחרונות
ישראל. משרד החינוך
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים
מכון שלום הרטמן
מעלות הוצאת ספרים בע"מ
נטע-מטח
סטודיו אפקט-טיב בע"מ
עמותת חינוך ישראלי ע"ר
קרן אבי חי
קרן תל"י
רמות
רמות ספרי לימוד
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
שגרירות ארה"ב בישראל
תכנית בארי - מכון שלום הרטמן
دار النهضة للطباعة و النشر בע"מ
دار راية للنشر