נמצאו 5 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: מדריך מלווה לסביבת הלמידה הכוללת של המרחב הישראלי: כתב העת+מארז הלמידה הדיגיטלי. המדריך כולל:  רציונל סביבת הלמידה והרעיונות הפדגוגיים המנחים,  רצף שיעורים שנתי מפורט לכל שיעור, המלצות הוראה, הערכה והערכה חלופית.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: סביבת הלמידה המרחב הישראלי כוללת כתב עת מודפס ומארז למידה דיגיטלי. הגיליונות כוללים כתבות וייצוגים חזותיים. המארז כולל פעילויות קבוצתיות, יחידות ההערכה ומידע נוסף ומקושרים לגיליון המודפס באמצעות אפליקציה. בגיליון זה:  האוכלוסייה בישראל: גידול אוכלוסייה, הזדקנות אוכלוסייה,  מרכז ופריפריה,  יישובים בישראל: המרחב הכפרי, תכנון מרחבי , המרחב באמנות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: סביבת הלמידה המרחב הישראלי כוללת כתב עת מודפס ומארז למידה דיגיטלי הגיליונות כוללים כתבות וייצוגים חזותיים. המארז כולל פעילויות קבוצתיות, יחידות ההערכה ומידע נוסף המקושרים לגיליון באמצעות אפליקציה. בגיליון זה:  תשתיות: מים, אנרגיה , תחבורה,  כלכלת ישראל – כלכלה גלובלית וביטוייה במרחב, שוק העבודה העתידי, כלכלה משתפת, מדיניות סביבתית, טיפול בפסולת וקיימות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות גיאוגרפיה .
תיאור: סביבת הלמידה המרחב הישראלי כוללת כתב עת מודפס ומארז למידה דיגיטלי. הגיליונות כוללים כתבות וייצוגים חזותיים. המארז כולל פעילויות קבוצתיות, יחידות ההערכה ומידע נוסף ומקושרים לגיליון המודפס באמצעות אפליקציה. בגיליון זה: הגאולוגיה והגאומורפולוגיה של ישראל –תופעות גאולוגיות וגאומורפולוגיות, ההתחממות הגלובלית, רעידות אדמה, מאבק על שימושי קרקע, השלכות סביבתיות ליחסי הגומלין אדם-סביבה, המרחב באמנות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: تسفيا فاين, مئيرة سيجف, راحيلي لابي
תיאור: يضمّ كتاب "إسرائيل الإنسان والمدى" كل المضامين المطلوبة للتعليم بناءً على المنهج التعليميّ الجديد في الجغرافيا. تضمّ النسخة الجديدة: معطيات محتلنة، اتجاهات حالية في المجتمع والاقتصاد، استشارة علميّة واسعة. يتألف الكتاب من 6 وحدات تشمل كل المواضيع المهمّة لعمليّة تدريس الموضوع: بحث حالات التي تعرض للتلاميذ رحلة مثيرة لتعميق المعرفة عن الحياة في إسرائيل وما يحدث بها؛ تناول اتّجاهات حاليّة في المجتمع والاقتصاد؛ فعّاليّات عديدة وذات صلة؛ توجيه لمقالات في الشبكة مكتوبة بلغة واضحة وودّيّة؛ تمثيلات علميّة منوّعة لتوضيح المواضيع: خرائط، صور مذهلة ورسوم بيانيّة؛ تخطيطات دروس وفعّاليّات مميّزة في الموقع:http://geo.cet.ac.il/geo/israel
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות