אפשרויות רכישה

שם המוצר:  המרחב הישראלי - מגזין גאוגרפי לכיתה ט: נוף, אקלים וסביבה
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 5 ש"ח