אפשרויות רכישה

שם המוצר:  إسرائيل الإنسان والمدى: مواضيع مختارة في الجغرافيا / ישראל האדם והמרחב - בערבית
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13 ש"ח