אפשרויות רכישה

שם המוצר:  המרחב הישראלי – מגזין גאוגרפי לכיתה ט: כלכלה, תשתיות וסביבה
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 4 ש"ח