אפשרויות רכישה

שם המוצר:  המרחב הישראלי – מגזין גאוגרפי לכיתה ט: אוכלוסייה ויישובים
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 4 ש"ח