קראו בכותר - ישראל במאה ה-21 : נושאים נבחרים בגאוגרפיה לחטיבה העליונה