אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ישראל במאה ה-21 : נושאים נבחרים בגאוגרפיה לחטיבה העליונה
כיתה:  י' - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 24 ש"ח