קראו בכותר - אותיות הכתב של קסם : לחינוך הממלכתי-דתי