אפשרויות רכישה

שם המוצר:  אותיות הכתב של קסם : לחינוך הממלכתי-דתי
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7.3 ש"ח