קראו בכותר - ישראלים צעירים לכיתה ב / חוברת טקסטים ופעילויות / מולדת חברה ואזרחות