אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ישראלים צעירים לכיתה ב / חוברת טקסטים ופעילויות / מולדת חברה ואזרחות
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח