עמוד:116

א . 1 קבעו מה היה המרחק של כל מונית מחיפה בתחילת הנסיעה . הסבירו . 2 קבעו מה היה המרחק של כל מונית מחיפה אחרי שעה אחת של נסיעה . הסבירו . 3 איזה מרחק עברה כל אחת מהמוניות בכל שעה ? 4 איזו מונית הייתה רחוקה יותר מחיפה כעבור שעה וחצי מתחילת הנסיעה ? כעבור 3 שעות מתחילת הנסיעה ? דיון 9 מהם לדעתכם החסרונות והיתרונות במציאת פתרון של משוואה באמצעות הייצוג הגרפי ? באמצעות טבלת ערכים ? באמצעות הייצוג האלגברי ? 10 בכל סעיף נתונה משוואה ומוצגת טבלת ערכים של הפונקציות שבאגפי המשוואה . מצאו פתרונות של המשוואה לפי הטבלה , ובדקו את תשובתכם בעזרת הצבה במשוואה . דיון 11 שני הגרפים שבסרטוט מתארים את המרחק של שתי מוניות מחיפה . שתי המוניות יצאו באותו הזמן משני מקומות המרוחקים מחיפה , ונסעו באותו כביש . ב . המשתנה t מייצג את הזמן שעבר מתחילת הנסיעה ( בשעות . ( היעזרו בתשובותיכם לסעיף א וציינו מה מייצג כל אחד מהביטויים בסיפור : 1 200 + 50 t 2 100 + 100 t ג . הסבירו מה מתאר בסיפור הפתרון של כל אחת מהמשוואות הבאות . 1 100 + 100 t = 400 2 200 + 50 t = 350 3 200 + 50 t = 100 + 100 t ד . מצאו פתרון של המשוואה 200 + 50 t = 100 + 100 t בשתי דרכים : באמצעות הייצוג הגרפי ובאופן אלגברי . האם קיבלתם אותו פתרון בשתי הדרכים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר