עמוד:44

בגרף של קו ישר קצב ההשתנות אחיד . כאשר רוחב המדרגה הוא יחידה אחת , גובה המדרגה מתאר את קצב ההשתנות . דוגמה במשימה 37 קצב ההשתנות של המרחק מהבית של אורי הוא 100 מטרים לדקה . כלומר , מהירות ההליכה של אורי היא 100 מטרים לדקה . 38 מילאו מים בשלוש בריכות באמצעות שלושה צינורות . א . בנו מדרגות לכל אחד מהגרפים . ב . השלימו את הטבלה . ג . הסבירו כיצד רואים בגרפים ובטבלה שהבריכות התמלאו בקצב אחיד . ד . באיזו בריכה קצב מילוי המים היה הגבוה ביותר ? באיזו בריכה קצב מילוי המים היה הנמוך ביותר ? הסבירו כיצד רואים זאת בגרפים ובטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר