עמוד:32

תחום העלייה של גרף הוא ערכי x–ה שעבורם הגרף עולה . דוגמה בגרף יש שני קווים עולים : הקו שבין הנקודות A–ו T והקו שבין הנקודות . E–ו D תחום העלייה של הגרף הוא : ערכי x שבין 4–ל -6 וערכי x שבין . 5–ל 2 ) הקטעים הצבועים בירוק ( . תחום הירידה של גרף הוא ערכי x–ה שעבורם הגרף יורד . דוגמה בגרף יש שני קווים יורדים : הקו שבין הנקודות C–ו A והקו שבין הנקודות . D–ו C תחום הירידה של הגרף הוא : ערכי x שבין . 2–ל -4 ( הקטע הצבוע בכתום ( . 15 לפניכם גרף . א . סמנו בירוק את חלקי הגרף שבהם הוא עולה . סמנו באדום את תחום העלייה של הגרף . ב . כתבו את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר