נמצאו 4 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות היסטוריה מטח
תיאור: המדריך למורה מלווה את ספר הלימוד "העולם המודרני במשבר 1870 - 1939", מיועד לתלמידי כיתות ט.
הספר מזמן סביבה לימודית עשירה המתחשבת בשונות הלומדים ומאפשרת רכישת מיומנויות ללימוד היסטוריה בעזרת ייצוגים מילוליים וחזותיים: מקורות, מפות, תמונות.
לספר נילווה אתר תולדוט www.toldot.cet.ac.il ובאמצעות מדוריו הוא מאפשר תהליכי הוראה למידה ברמות העמקה מגוונות ובמסגרות למידה שונות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: אורלי אילני
תיאור: הספר פותח בהצגה של הנצרות והחברה הנוצרית ושל האסלאם והחברה המוסלמית. על רקע זה מציג הספר את החברה היהודית בשני עולמות אלה ואת אתגריה הפיזיים, המשפטיים והרוחניים. חלקו השני של הספר עוסק בקהילה היהודית וביצירה היהודית לגווניה בימי הביניים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: אורלי אילני
תיאור: הספר משרטט את תולדות החברה היהודית משיבת ציון ועד חתימת התלמוד הבבלי. יחידות הספר עוסקות בתמורות המדיניות, התרבותיות והדתיות, במשברים המדיניים והחברתיים, בכוחות השונים בחברה היהודית, ביחסי היהודים עם האימפריות השונות לאורך התקופה וביצירה היהודית לאחר חורבן בית שני. 
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: קציעה אביאלי-טביביאן
תיאור: הספר עוסק באימפריאליזם החדש, במלחמת העולם הראשונה ובתקופה שבין מלחמות העולם. לספר שני מוקדים: (א) התהליכים הבינלאומיים והמשטריים באירופה ומחוצה לה - אימפריאליזם, מלחמה והסדרי שלום, ערעור הדמוקרטיות ועליית הקומוניזם והפאשיזם, המשברים הכלכליים והפוליטיים והדי התקופה באמנות; (ב) ההתפתחויות בעולם היהודי ובארץ ישראל - הקהילות בצפון אפריקה ובברית המועצות, עלייה והתיישבות, המנדט הבריטי והיישוב והתהוות הסכסוך היהודי-ערבי.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות