אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ואלה תולדות - ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 18.9 ש"ח