אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסע אל העבר : העולם המודרני במשבר 1870 - 1939
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 17 ש"ח