אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ואלה תולדות - היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 18.2 ש"ח