עמוד:233

מחסור במקומות עבודה ופיתוח תעסוקה לא-פורמלית בערים רבות קצב גידול מקורות התעסוקה אינו עומד בקצב תהליך העיור , ונוצרת בהן בעיית אבטלה קשה . ומכיוון שמצבן הכלכלי של רבות מן המדינות הפחות מפותחות אינו מאפשר להן להעניק לתושביהן תמיכה כלכלית , התושבים המובטלים נדרשים לדאוג לעצמם ולייצר לעצמם מקורות פרנסה ( במדינות המפותחות קיימות בדרך כלל מערכות רווחה המעניקות תמיכה לתושבים מובטלים . ( כך הולך ומתפתח מגזר כלכלי של תעסוקה לא-פורמלית ( לא-רשמית . ( מרבית המהגרים מן הכפר אל העיר הם עובדים לא מקצועיים וחסרי מיומנויות הדרושות לתעסוקה מקצועית , ובאין ברירה הם מפתחים מקורות פרנסה חלופיים לא-פורמליים ברחובות העיר ובשווקים , ובהם בתי מלאכה משפחתיים , רוכלות , צחצוח נעליים , מכירת מוצרי מלאכת יד ומזון בדוכני רחוב , עבודות ניקיון , סבלות , ועבודות זמניות אחרות בשכר נמוך . חלק לא מבוטל מן התעסוקה הלא-פורמלית כולל פעולות לא חוקיות , כגון - סחר בסמים , סחר באברים , הימורים , גניבה וזנות . על פי הערכה , כ 60 % -30 % - מן העובדים במדינות הפחות מפותחות מוצאים את פרנסתם בעיסוקים לא-פורמליים . לעובדים במגזר הלא-פורמלי - רבים מהם נשים וילדים - אין חוזי עבודה , הם חסרי זכויות והגנה סוציאלית , לעתים קרובות הם מנוצלים על ידי גורמים הקשורים לפשע המאורגן , הם עובדים שעות רבות ביממה , כמעט ללא ימי חופשה , ושכרם נמוך במיוחד . חקלאות עירונית בחיפוש אחר מקורות פרנסה , הולכת ומתרחבת תופעת החקלאות העירונית . המהגרים הכפריים שאינם מוצאים תעסוקה מתאימה להם , מאתרים מרחבים פנויים בעיר ומגדלים בהם ירקות ובעלי חיים לקיום עצמי ולמכירת עודפים . בעבר התנגדו רוב הרשויות העירוניות לתופעה זו מכמה סיבות : החקלאות הלא-פורמלית גורמת לעתים לזיהום הקרקע , המים והאוויר בסביבה העירונית , החזקת בעלי חיים בצפיפות העירונית מהווה סיכון תברואתי , וקיימת דאגה שלאחר זמן ידרשו המגדלים חזקה על הקרקע . ואולם רשויות רבות נאלצות להיכנע לתופעה , מאחר שאינן מסוגלות לספק מקורות פרנסה אחרים לתושביהן . לאחרונה הולכת ומשתנה הגישה אל החקלאות העירונית , וגופים שונים בעולם ( כולל האו"ם ) מכירים ביתרונותיה ופועלים להרחבתה . ואלו הם יתרונותיה של החקלאות העירונית : מקור מזון - תושביה העניים של העיר מתקשים לרכוש מצרכי מזון , והחקלאות העירונית מאפשרת להם לשמור על תזונה מאוזנת . מקור פרנסה - את העודפים המתקבלים מן החקלאות העירונית אפשר להחליף ולמכור , בין כמוצרים גולמיים בין כמוצרים מעובדים דוגמת יוגורט או גבינה . תרומה חברתית - החקלאות העירונית מאפשרת לשלב אוכלוסיות חלשות , נשים קשישים , וילדים , במעגל העבודה - ובכך להעניק להם תחושת ערך עצמי . תרומה לאקולוגיה העירונית - כאשר שטחי החקלאות העירונית מתוכננים ומעובדים בשיטות עיבוד בנות קיימא , הם נעשים שטחים ירוקים - וכך הם תורמים לאיכות האוויר בעיר ולמראה הירוק שלה . דישון והשקיה של שטחים אלו גם מאפשרים למחזר פסולת אורגנית ושפכים מקומיים , שאלמלא כן - היה צורך לפנותם מן העיר . תעסוקה לא-פורמלית : תעסוקה שאינה נרשמת כחלק מהתמ"ג של המדינה - ועל ההכנסות ממנה אין משלמים מסים . לעובדים במגזר הלא-פורמלי אין חוזי עבודה , והם חסרי זכויות ותנאי הגנה סוציאלית . העבודות הלא-פורמליות הן לרוב עבודות לא מקצועיות , דוגמת רוכלות , מכירה בדוכני מזון ברחובות ועבודות ניקיון . חקלאות עירונית : ביצוע פעולות חקלאיות במרחב העירוני , על פי רוב לצורכי פרנסה או לייצור מזון לצריכה עצמית , ולעתים לשם בילוי והנאה . חקלאות עירונית בעיר נאורליה , סרי לנקה תעסוקה לא-פורמלית בעיר הנוי בווייטנאם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר