קראו בכותר - הפיתוח והתכנון המרחבי : ספר לימוד בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה