עמוד:13

אברהם בארץ כנען פסוקים 9-6 ע וין ראש ןו בפסוקים 9-6 מסופר על מסעו של אברהם לארץ כנען . קראו אותם . 13 התבוננו במפה שבעמ' 15 וציינו את המקומות שאברהם עבר בהם בכנען . 14 איזה עם יושב בכנען בתקופה זו ? 15 כאשר אברהם מגיע לכנען , אלוהים מבטיח לו הבטחה נוספת ( פסוק . ( 7 מהי ההבטחה ? 16 בהגיעו לארץ כנען אברהם בונה שני מזבחות . ציינו היכן . ע וין מעמיק 17 אברהם מגיע לארץ , והמספר מציין : ... והכנעני אז בארץ . ( פסוק ( 6 א . מדוע המספר מציין עובדה זו ? מדוע הוא מציין אותה דווקא כאן ? ב . מה לדעתכם חשב אברהם על ההבטחות שהבטיח לו אלוהים ( פסוקים ( 3-2 כאשר גילה שהארץ מיושבת ? 18 ההבטחה שהארץ תינתן לזרעו ניתנת לאברהם רק כאשר הגיע לכנען ( פסוק . ( 7 א . מה לדעתכם הסיבה לכך ? ב . האם לדעתכם אמונתו של אברהם התחזקה בעקבות ההבטחה הזו או נחלשה ? נמקו . 19 פעמיים האל מתגלה לאברהם . בפעם הראשונה מבטיח האל : ואעשך לגוי גדול ... ( פסוק , ( 2 ובפעם השנייה הוא מבטיח לו : ... לזרעך אתן את הארץ הזאת ... ( פסוק . ( 7 כיצד מחזקת ההבטחה השנייה את ההבטחה הראשונה ? לזרעך - לבניך , לצאצאיך . יועתק - זז ממקום אחד למקום אחר . יוט אהלה - נטה , הקים אוהל . מים - מצד מערב . מקדם - מצד מזרח . הלוך ונסוע - הלך ממקום למקום . הנגבה - לכיוון דרום . מ ש ה ו ע ל ... ארץ כנען ארץ כנען היא כל האזור שבין דרום סוריה של ימינו לבין חצי האי סיני . גם במקרא מצוינים גבולותיה : "ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד–עזה , באכה סדמהפ" ( בראשית י , . ( 19 המושג "כנען" מופיע לראשונה בתעודות מן המזרח הקדום מן האלף השני לפני ספירת הנוצרים . בתקופה שקדמה להתנחלות בני ישראל בכנען הייתה כנען נתונה לשלטון מצרי . היו בה ערי ממלכה ובהן ירושלים , חצור , מגידו , אשקלון ועזה . שפתם של הכנענים השתייכה למשפחת השפות השמיות , ומן הכתב הכנעני התפתח הכתב העברי . המקרא מציין שמות נוספים של עמים שישבו בכנען , ואת כולם נהוג לכנות בשם - כנענים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר