קראו בכותר - מזהות אישית לזהות לאומית : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל