עמוד:135

הזכות לשוויון בג"ץ : 453 / 94 שדולת הנשים בישראל נגד ממשלת ישראל ואחרים העותרת - "שדולת הנשים בישראל" - היא עמותה ששמה לה למטרה להיאבק למען קידום השוויון בין המינים בחברה הישראלית . העתירה הופנתה נגד הממשלה על ההחלטה למנות גברים כמנהלים של חברות ממשלתיות כאשר בהרכבי חברות אלה אין נשים כלל . זאת בשעה ש ' חוק החברות הממשלתיות' קובע שיש לתת ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים במועצות של החברות הממשלתיות . העתירה התקבלה , ותוך כדי כך התקבל עקרון ההעדפה המתקנת , שפירושו הוא : עיקרון השוויון - ביסודו הוא מתן הזדמנות שווה לכול ; אבל כאשר קיים פער בין שתי קבוצות בעמדת המוצא , אין דרך להשיג שוויון בתוצאות אלא באמצעות הענקת יחס מועדף לבני הקבוצה החלשה . בג"ץ : 4541 / 94 אליס מילר נגד שר הביטחון ואחרים העותרת - חיילת בצה"ל - הביעה רצונה להתנדב לשירות במקצועות צוות אוויר . העותרת , בעלת רשיון טיס אזרחי , היא בוגרת הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה בטכניון , שבה למדה במסגרת העתודה האקדמאית . בקשתה נדחתה על ידי הצבא בטענה שאין לשתף נשים בתפקידי לחימה ( טיס נחשב למקצוע לחימה . ( בינתיים סיימה העותרת קורס קצינות , אך היא מבקשת להתקבל לקורס טיס . העתירה התקבלה ברוב דעות של שלושה שופטים נגד דעתם החולקת של שני שופטים . בג"ץ : 153 / 87 לאה שקדיאל נגד השר לענייני דתות בשנת 1986 בחרה המועצה המקומית ירוחם בלאה שקדיאל - תושבת ירוחם , מורה למקצועות היהדות , שומרת תורה ומצוות וחברה במועצת ירוחם מטעם מפלגת העבודה - להיות נציגת המועצה המקומית במועצה הדתית . שר הדתות פסל את מועמדותה בשל "חוסר התאמה לתפקיד . " מועצת הרבנות הראשית החליטה אף היא שאין מקום לחברותה של אישה במועצה דתית . לאה שקדיאל עתרה לבג " ץ בטענה שמדובר באפליה ובפסילה שאין לה בסיס חוקי . העתירה נתקבלה . נאמר בפסק הדין : " אי הכללת מועמד למועצה הדתית משום שהמועמד הוא אישה , נוגדת את העיקרון היסודי של מערכת המשפט הישראלית , שלפיו אסורה הפליה מטעמי מין " . עיקרון זה נמצא כהכרזה על הקמת המדינה ובחוקי המדינה , וכעיקר י בחוק שיווי זכויות האישה , תשי"א . ' 1951- המשנה לנשיא בית המשפט העליון , השופט מ ' אלון , אף סבור שאין כל סיבה - לא מטעמים שכהלכה או במסורת ולא מטעמים שבמנהג , שהעותרת לא תסב מסביב לשולחן הדיונים של המועצה הדתית . בג " ץ נענה לעתירתה של שקדיאל , תוך הדגשת העיקרון של שוויון הכול לפני החוק . בג"ץ : 953 / 87 פורז נגד ראש עיריית תל אביב יפו עיריית תל אביב החליטה למנות רק גברים כנציגיה באספה הבוחרת את רב העיר . העותרים ביקשו לבטל את החלטתה . לטענתם , החלטת העירייה לוקה בשיקולים זרים ויש כה אפליה פסולה . נימוקי העירייה היו : חשש שרב עיר , שייבחר על ידי אספה בוחרת הכוללת אישה , לא יזכה לשיתוף פעולה מצד הרבנות הראשית , וכי מועמדים ראויים לא יציגו מועמדותם לתפקיד רב העיר אם באספה הבוחרת תכהן אישה . העתירה נתקבלה . בדברי הסיכום מונה השופט ברק טעמים לשמירת עקרון השוויון : " הצורך להבטיח שוויון הוא טבעי לאדם . הוא מבוסס על שיקולים של צדק והגינות . המבקש הכרה בזכותו , צריך להכיר בזכותו של הזולת לבקש הכרה דומה . הצורך לקיים שוויון הוא חיוני לחברה ולהסכמה החברתית שעליה היא בנויה . השוויון שומר על השלטון מפני השרירות . אכן , אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה , כי נוהגים בהם איפה ואיפה . תחושת חוסר השוויון היא מהקשה בתחושות . היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה . היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם " ... בג"ץ : 98 / 69 אהרן אי ברגמן נגד שר האוצר ומבקר המדינה העותר טען שחוק המימון לא התקבל כדין כי הוא נוגד את עקרון השוויון , וכן טען שהחוק התקבל ברוב רגיל בעוד ש ' חוק יסוד : הכנסת ' דורש רוב של 61 חברי כנסת לפחות כדי לשנות את סעיף 4 בחוק . הסעיף קובע , בין השאר , שהבחירות בישראל יהיו שוות . חוק המימון קובע שהקצבה כספית למימון הבחירות תינתן רק למפלגות המיוצגות ככנסת הנוכחית , ולכן יש בו פגיעה בשוויון הסיכויים של רשימות חדשות שירצו להשתתף בבחירות לכנסת הבאה ולא היו מיוצגות ככנסת הנוכחית . העתירה התקבלה - ואכן , הכנסת תיקנה את החוק . 3 * . 0 ערכו רשימה של חירויות האזרח שבהן עוסקים פסקי הדין שקראתם . ג . ערכו רשימה של העקרונות הדמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בפסיקות השונות של בית המשפט העליון על פי פסקי הדין שקראתם . ג . לעתים קרובות דן בג " ץ במקרים שבהם קיימת התנגשות בין עקרונות שונים . למשל , התנגשות בין הזכות להפגין לבין הזכות לפרטיות של אדם המתגורר ליד המקום שבו מפגינים . עיינו בפסקי הדין שלפניכם וזהו מקרים של התנגשות בין עקרונות שונים . נתחו כל מקרה : מה הם העקרונות המתנגשים , וכיצד פתר בית המשפט את הבעיה . ד . מהי חשיבותו של ערך השוויון לפי הקטעים שקראתם ? הביאו דוגמה מן המקרים המתוארים בעמודים אלה . ה בחרו שלושה פסקי דין שמהם אתם למדים על תפקידו של בג " ץ בהגשמת חירויות יסוד , ושלושה פסקי דין שמהם אתם למדים על הקפדה על השוויון . הציגו דוגמה למצב שבו מתגלה ניגוד בין עקרון שלטון החוק ועקרון חירויות הפרט לבין אינטרס אחר . השופט ברנזון מגדיר את בג " ץ : "מעונו הבטוח והאובייקטיבי ביותר של האזרח בריבו עם השלטון " ( בג " ץ : 287 / 69 מירון נגד שר העבודה . ( הביאו דוגמאות מפסיקות בג " ץ לדברי השופט ברנזון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר