קראו בכותר - אזרחות - האתגר : פרקי אזרחות לחטיבה העליונה, ידע עם ומדינה