לסיום המסע של אברהם ... ? קראו את השיר . מה העניקה הדרך לאברהם ? מה הוא פגש בדרכו ? האם לדעתכם היה כדאי לו לצאת למסע ? איתקה * קונסטנדינוס קוואפיס ( 1911 ) מיוונית : יורם ברונובסקי כי תצא בדרך אל איתקה שאל כי תארך דרכך מאד מלאה בהרפתקות , מלאה בדעת . אל תירא [ ... ] אל תירא [ ... ] [ ... ] שאל כי תארך דרכך מאד . כי בבקרים רבים של קיץ תכנס בחדוה , בפליאה רבה כל כך אל נמלים שלא ראית מעולם . [ ... ]  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית