פרק יט ( פסוקים ( 29-1 יוהפך את–הערים ... ואת כל–הככר ... מקרוב ומרחוק סדום ועמורה כסמל הערים המקראיות סדום ועמורה הפכו לסמל בעל משמעות מסוימת . במקומות אחדים בתנ"ך אנו מוצאים עדות לכך . הנה כמה דוגמאות : מה מסמלת סדום בכל אחד מהפסוקים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית