פרק יח ( פסוקים ( 33-16 ... האף תספה צדיק עם–רשע ? מקרוב ומרחוק לפזיזות יש מחיר בבית קברות בחבל ווילס שבאנגליה , על מצבה של אחד הדוכסים , חרוט הסיפור הבא : הדוכס הרהר במה שקרה ונשבע שבועה ... שערו : מה הייתה שבועתו ? אילו בדק הדוכס מה קרה בהעדרו , מה הוא היה מגלה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית