פרק טו ( פסוקים ( 21-1 ביום ההוא כרת ה' את–אברם ברית לאמר , לזרעך נתתי את הארץ הזאת ... מקרוב ומרחוק על בריתות והסכמים ברית היא הסכם בין שני צדדים , שבו כל צד מתחייב כלפי הצד השני לעזרה או לשיתוף פעולה בנושאים מסוימים . משחר ההיסטוריה משתמשים בברית כדי להגדיר קשר של מחויבות ועזרה הדדית . בריתות כורתים בין אדם לאדם , בין עם לעם ובין אדם לאלוהיו . בדרך כלל בברית שכורתים אנשים או עמים , שני הצדדים צריכים למלא את חלקם . ואולם בבריתות שבין אדם לאל לעתים רק צד אחד מקבל עליו התחייבות . המילה "ברית" מופיעה בצירופי לשון רבים . לפניכם כמה מהם : " ברית מילה , " "ברית נישואים , " "ברית שלום , " "ברית דמים , " "ברית הקשת בענן" ( הברית בין אלוהים לנוח , ( "לוחות הברית . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית