מזהות אישית לזהות לאומית סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל פרקים מספר בראשית ללימוד ולהעשרה על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספר פותח בידי צוות המקרא לחטיבת הביניים של היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית