קראו בכותר - תנ"ך לחטיבת הביניים : יציאת מצרים - כיתה ז: פרקי השלמה לספר על פי תכנית הלימודים המעודכנת (תשע"ג)