קראו בכותר - חוברת 23 : תמיד נר (נטע / רמת המתקדמים , חלק ב)