קראו בכותר - פסח מצרים : ספר שמות, פרק יב - חוברת עבודה