קראו בכותר - العربية لغتنا: كتاب الصف الثاني/ ערבית שפתנו : כיתה ב