קראו בכותר - בין שאול המלך - לדוד בן ישי : שמואל א, פרקים טז-לא