קראו בכותר - להיות עם : החברה הישראלית בהתהוותה - משעבוד מצרים עד השופטים