קראו בכותר - יחד בישראל : מולדת, חברה ואזרחות לכיתה ג / הדגמה