קראו בכותר - לשון לתיכון : תחום העמקה: תחביר | תרגול מתקדם 70%