קראו בכותר - נפלאות ב : חוברת 2 - ליד הבית - 67 - 70