קראו בכותר - נפלאות ב : חוברת 2 - ליד הבית - 32 - 40