קראו בכותר - לשון לתיכון : תחום העמקה תחביר - 30% / מדריך למורה