קראו בכותר - לשון לתיכון : תחום העמקה צורות - 30% / מדריך למורה